Aplicación para unha linguaxe non-sexista.
Exeria
Escribe no cadro inferior o termo a buscar no Exeria:

Que é Exeria? | Como se utiliza | Glosario | Descargar glosario | Caixa de suxestións

Exeria detecta unha serie de termos e expresións potencialmente sexistas e achega diferentes alternativas que nos ofrezan solucións prácticas na elaboración e corrección de textos. E, por tanto, unha ferramenta que serve de guía na elaboración e revisión de documentación. Obxectivo da aplicación detectar posíbeis candidatos e ofrecer solucións. Ofrece diferentes solucións para que as persoas escollan as máis adecuadas aos diferentes tipos de texto.
Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral de Igualdade Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tagen Ata, Lingua e Comunicación Imaxín Software
O contido desta páxina web, a escepción do software, está dispoñíbel baixo a licenza Creative Commons Atribución/ Non Comercial/
Valid XHTML 1.0 Transitional