Aplicación para unha linguaxe non-sexista.
Exeria
Escribe no cadro inferior o termo a buscar no Exeria:

Que é Exeria? | Como se utiliza | Glosario | Descargar glosario | Caixa de suxestións

A Vicepresidencia do Goberno da Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral da Igualdade, e a Consellería de Innovación e Industria, a través da Dirección Xeral de Promoción Industrial da Sociedade da Información, poñen a disposición das galegas e dos galegos unha nova ferramenta informática integrábel no paquete ofimático libre OpenOffice que ten como finalidade o uso dunha linguaxe non-sexista: ofrecendo unha axuda interactiva para a edición de textos que reflictan un tratamento igualitario da linguaxe e favorecendo, deste xeito, o cumprimento dos obxectivos do V Plan do Goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010. [Ler máis]
[ ...] how often must an act be performed before it becomes tradition, and therefore venerable?
[ ...] cantas veces é preciso realizar un acto para que chegue a ser tradición e, en consecuencia, respectábel?
Virginia Woolf. Three Guineas.
Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral de Igualdade Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tagen Ata, Lingua e Comunicación Imaxín Software
O contido desta páxina web, a escepción do software, está dispoñíbel baixo a licenza Creative Commons Atribución/ Non Comercial/
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!